Kanto YU2 Speaker System - 50 W RMS - Walnut - Desktop, Bookshelf - 80 Hz to 20 kHz - USB
Kanto YU2 Speaker System - 50 W RMS - Walnut - Desktop, Bookshelf - 80 Hz to 20 kHz - USB Less
By:Kanto
VPN: YU2WALNUT SKU: 9UX853 UPC: 0800152720203

Warning