Home / Products / input/output devices / usb & firewire conn / USB Hub / 4PORT TYPE-A X2 TYPE-C X1 & LAN USB 3.2 GEN 2
Comprehensive VersaHub VHUB-USBC2A1CN USB Hub - USB 3.2 (Gen 2) Type C - External - 4 USB Port(s) - 1 Network (RJ-45) Port ...Read More
Comprehensive VersaHub VHUB-USBC2A1CN USB Hub - USB 3.2 (Gen 2) Type C - External - 4 USB Port(s) - 1 Network (RJ-45) Port(s) - UASP Support - PC, Chrome OS, Mac, Android, iPadOS Less
VPN: VHUB-USBC2A1CN SKU: 8HY515 UPC: 0808447055092

Warning