Home / Products / input/output devices / usb & firewire conn / USB Hub / 4PORT TYPE-A X2 TYPE-C X2 10GBPS USB 3.2 GEN 2
Comprehensive VersaHub VHUB-USBC2A2C USB Hub - USB 3.2 (Gen 2) Type C - External - 4 USB Port(s) - UASP Support - iPadOS, ...Read More
Comprehensive VersaHub VHUB-USBC2A2C USB Hub - USB 3.2 (Gen 2) Type C - External - 4 USB Port(s) - UASP Support - iPadOS, PC, Mac, Chrome OS, Android Less
VPN: VHUB-USBC2A2C SKU: 8HY513 UPC: 0808447055078

Warning