EVGA 700 GD Power Supply - Internal - 120 V AC, 230 V AC Input - 3.3 V DC, 5 V DC, 12 V DC Output - 700 W - 1 +12V Rails - ...Read More
EVGA 700 GD Power Supply - Internal - 120 V AC, 230 V AC Input - 3.3 V DC, 5 V DC, 12 V DC Output - 700 W - 1 +12V Rails - 1 Fan(s) - 92% Efficiency Less
By:Evga
VPN: 100-GD-0700-V1 SKU: 6XA657 UPC: 0843368057374

Warning